Privacy Policy

Tietosuojaseloste 1.1.2019 Rekisterinpitäjä: Helsingin Ympäristötekniikka Oy aputoiminimi: Hytec Oy Sinikalliontie 11, 02630 ESPOO Suomi, Finland...
Tietosuojaseloste 1.1.2019
Rekisterinpitäjä:
Helsingin Ympäristötekniikka Oy
aputoiminimi: Hytec Oy
Sinikalliontie 11, 02630 ESPOO
Suomi, Finland
 
Rekisteriasioita hoitava henkilö:
Tuija Vuorinen
tuija.vuorinen@hytec.fi
Sinikalliontie 11, 02630 ESPOO
Suomi, Finland
 
Rekisterin käyttötarkoitus:
Keräämme henkilötietoja asiakassuhteen hoitamista varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on asiakkaan ja Hytec Oy:n välinen sopimus (esim. palvelun tilaus) ja siitä johtuvat lakisääteiset velvoitteet. Henkilötietojen antaminen on edellytys sopimuksen syntymiselle. 
Keräämme henkilötietoja myös markkinointia varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on suostumus.
Emme tee sinua koskevia profilointeja tai automaattisia yksittäispäätöksiä.
Rekisterin tietosisältö:
Asiakkaan nimi, asiakkaan osoite, yrityksen nimi, toimitusosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
Rekisteriin kerätään tietoja:
Asiakkaalta itseltään yhteydenoton yhteydessä.  Google Analytics -analytiikkatyökalun avulla yleistä tietoa hytec.com sivuston kävijöistä ja heidän toimistaan sivustolla. Lue lisää Google Analyticsin tietojen käsittelystä täältä.
Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään
Tietojen säilytysaika:
Säilytämme henkilökohtaisia tietojasi vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden, toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen osoittamiseksi.
Asiakkaan pyynnöstä häntä koskevia henkilötietoja voidaan poistaa tai anonymisoida. Osalle tietoa lainsäädäntö (kirjanpitolaki, kuluttajakauppaa koskevat vastuut) asettavat velvoitteita pidempiaikaiselle tallentamiselle.
Tietojen luovutus tai siirto EU:n tai Europpan talousalueen ulkopuolelle:
Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.
Tietojen luovutus kolmansille osapuolille:
Voimme luovuttaa joitakin välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille toimituksen takaamiseksi sekä markkinointia varten. Asiakastietoja voidaan käyttää kolmansien osapuolien kanssa myös analytiikka- ja personointitarkoituksiin.  Sivun selaustietoja voidaan käyttää yhteistyökumppanien kanssa tarjoamaan asiakkaille heitä kiinnostavia tuotteita tai tarjouksia. Analytiikka- ja personointitarkoituksiin käytetty tieto on anonymisoitua aina mahdollisuuksien mukaan.
Mitä ovat evästeet (cookies) ja miten niitä käytetään?
Saatamme alkaa käyttää sivuillamme evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.
Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.
On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.
Rekisteröidyn oikeudet:
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.
Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin
Onko sinulla kysyttävää?
Ota yhteyttä yksityisyyteen, tietojen käsittelyyn ja tietosuojaselosteeseen liittyvissä kysymyksissä sähköpostilla: tuija@hytec.fi